Köpvillkor

Allmänt

Följande köpvillkor gäller från 2020-07-01

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet.

För att kunna handla genom webshop hos Chilimobil måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller vid köp på shop.chilimobil.se .

 

  1. Parter

”Säljaren” är: Chilimobil Sweden AB, vilket framgår av websidan samt på all korrespondens genom order- och leveranskräftels och det är då Chilimobil Sweden  du ingår avtal med. Betalningen sker via Swish, betalkort eller delbetalning via AfterPay hos Arvato Finance.

Kontaktuppgifter till Chilimobil Sweden AB framgår nedan, medan ni hittar kontaktuppgifter till Partnerna genom att följa länken för varje Partner som visas i anslutning till varan.

Information om Chilimobil Sweden:

Org.nr. 559216-4387
Adress: Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10D, Box 92073, 120 07 Stockholm

”Säljare” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”. Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

 

  1. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta din beställning, samt att inte upprätthålla våra kundgarantier till följd av force majeure. Detta gäller om det inte är möjligt att uppfylla villkoren i avtalet. Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som Chilimobil Sweden inte kunde ha förutsett som krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager och du tagit emot den måste du använda ångerrätten om du inte önskar behålla varan.

 

  1. Betalning

När du handlar på shop.chilimobil.se kan du välja på flera olika betalsätt utifrån det som passar dig bäst. som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du alltid kontakta oss via chat eller mail, kundservice@chilimobil.se.

Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vid betalning kan du välja bland de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras dina kortuppgifter. När vi har mottagit din beställning gör vi en reservation på ditt betalningsmedel för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att täcka köpbeloppet och slutföra transaktionen. Om ingen reservation kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen. Du får då information om en eventuell annullering.

Om du använder betalkort, Swish eller delbetalning via AfterPay debiteras du när vi bekräftar din beställning och leverans har påbörjats hos oss. Det gäller också vid förhandsbeställning av produkter som blir tillgängliga framåt i tiden eller som har ett obekräftat leveransdatum.

Om du väljer delbetalning via AfterPay måste du ange ett fullständigt personnummer. AfterPay gör en kreditvärdering för att utvärdera om du får handla för det valda beloppet. Det är alltså en kombination av flera olika faktorer som avgör om köpet går igenom. Om köpet inte går igenom med faktura/delbetalning kan du genomföra beställningen med en annan av de betalningsmetoder som vi erbjuder. Om du har frågor om kreditvärderingen ber vi dig kontakta AfterPay. Du hittar kontaktinfo på afterpay.se/sv/kundservice.

Om du får erbjudanden om finansiering som betalningsmetod undertecknas avtalet med villkoren elektroniskt av dig under betalningsprocessen. Det är ett avtal mellan dig och vår finansieringspartner. Kontoinnehavaren är införstådd med att kontot belastas med räntor på det aktuella utestående beloppet, och att det tillkommer kostnader utöver det som visas i webbutikens orderöversikt. Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

 

  1. Öppet köp

Chilimobil lämnar 14 dagars öppet köp. Produkten måste vara komplett och i obruten förpackning vid återlämnande. För produkter som laddas ner digitalt är ångerrätten förbrukad när du har fått åtkomst till licensnyckeln. 

Villkoren för öppet köp vid köp från oss framgår under köpprocessen samt på orderbekräftelsen.

Skicka varor i retur

Den oanvända varan i obruten förpackning returneras till vår partner, Active Business Group:

Flow Transport & Logistic Sthlm AB
Birger Dahlerus väg 12
176 69 Järfälla

Produkten ska skickas tillbaka till oss med företagspaket i originalemballaget och tillsammans med ångerrättsblanketten (som bifogades orderbekräftelsen du fick via e-post). Blanketten kan laddas ner [här] . Köparen står för portot. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt.

 

  1. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).


Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser. Detta kan bero på att vi har olika tillgång på olika varor.

 

  1. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Chilimobil Sweden AB. Vid köp genom företag har köparen 2 års reklamationsrätt enligt köplagen.

Du skapar en reklamation via hemsidan hos vår partner, mcare Sweden,

https://mcaresweden.se/

 

 

  1. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att använda den ångerblankett du har fått eller annars skriftligen via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive porto för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Chilimobil inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.

Produkten ska skickas tillbaka till oss med företagspaket, i originalemballaget, tillsammans med ångerrättsblanketten (som bifogades orderbekräftelsen du fick via e-post). Blanketten kan laddas ner [här].

Varan returneras till:

Flow Transport & Logistic Sthlm AB
Birger Dahlerus väg 12
176 69 Järfälla

   1. Garantier på varor

Vid köp av mobiltelefoner från Chilimobil Sweden AB  ingår alltid 12 månaders garanti på såväl nya som begagnade mobiltelefoner.

I de fall tillverkaren skulle lämna en längre garanti, erbjuds du självfallet samma garantilängd. Förbrukningsvaror samt tillbehör följer tillverkarens garanti som kan vara kortare än ett år.

Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vår samarbetspartner, mcare Sweden, undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.

Alla garanti- och reklamationsärenden hanteras av mcare Sweden och via deras hemsida skapar du en garanti- respektive reklamationsorder.

https://mcaresweden.se/

 

  1. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om hur Chilimobil Sweden AB hanterar behandling av personuppgifter, läs vår information på sidan https://chilimobil.se/personuppgiftspolicy/

 

  1. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort