Garanti

Garanti & Reklamationsrätt

Garanti
När du handlar hos Chili har du 1 års garanti på de flesta produkter i sortimentet. I de fall tillverkaren lämnar en längre garanti, erbjuds du givetvis samma garantilängd. Tänk på att förbrukningsvaror samt tillbehör som t.ex. batterier och laddare kan ha en kortare garantilängd. På dessa följer vi tillverkarens anvisningar som kan vara kortare än ett år.

Garantin gäller för funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Fel som uppstått vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende omfattas inte av garantin. Garantin täcker ej heller så kallade handhavandefel, vilket inkluderar felaktig inställd produkt eller olycksskador, till exempel tappskadad display på en mobiltelefon, fuktskada eller mjukvarufel.

För oss som återförsäljare är det i många fall svårt att avgöra ifall ett visst fel täcks av garantin. Därför använder vi oss uteslutande av auktoriserade serviceverkstäder för att du som kund skall få bästa möjliga service.

Om du skulle få problem med en produkt inom garantitiden kan produkten skickas för garantikontroll hos verkstad. En garantiservice har en ledtid på 2-3 veckor och resulterar ofta i att produkten repareras eller byts ut.

Om varan täcks av garanti eller reklamationsrätten utförs reparationen gratis. Om varan inte täcks av garanti eller reklamationsrätt alternativt att fel ej kan konstateras, kan det förekomma kostnader för dig som kund i samband med undersökning och eventuell reparation.

Om du behöver lämna in din produkt för reparation är det viktigt att du säkerhetskopierar innehållet innan produkten skickas för reparation. Chili kan inte garantera att innehållet är kvar efter reparationen.

Reklamationsrätt
Som konsument har du lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel. Om du vill åberopa din reklamationsrätt så ligger bevisbördan på dig som konsument, du behöver alltså bevisa att felet med produkten går att härleda till produktens ursprung och inte uppstått på grund av slitage eller yttre åverkan.

I det fall du önskar reklamera din produkt ber vi dig kontakta oss inom två månader från det att du upptäcker felet på produkten. Vid utnyttjande av reklamation står du som kund för kostnaderna fram tills att det konstateras ett fel som täcks av reklamationsrätten, vid godkänt ärende ersätter vi dig kostnader som uppkommit i ärendet såsom eventuell fraktkostnad, eller reseersättning.

Reklamationsrätten gäller enbart köp som görs som privatperson och ej via företagsköp.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@chilimobil.se.